Blog
Pediatrik KBB Hangi Tedavileri Kapsar?
MD Ent Istanbul

Pediatrik KBB, çocuk KBB olarak da bilinmektedir. Kulak, burun ve boğaz hastalıkları çocuklarda sıklıkla görülmekte ve her yaştan çocuğu etkileyebilmektedir. Multidisipliner yaklaşım gerektiren KBB hastalıkları tedavisi dahilinde izlem, ilaç ve cerrahi tedaviler gerekli olabilir. Birçok farklı hastalıkla ilgilenilen alan dahilinde hem doğumsal hem de kazanılmış kulak, burun ve boğaz hastalıklarının tedavi planlaması gerçekleştirilebiliyor.

Hangi Durumlarda Pediatrik KBB Muayenesine İhtiyaç Duyulur?

Göreceli olarak basit bir kulak enfeksiyonu tedavisi dahilinde çocuk doktorlarından yardım alınabilirken bazı belirtiler çocukların KBB uzmanları tarafından değerlendirilmesini gerektirebilir. Pediatrik KBB muayenesini gerekli kılan semptomların şu şekilde sıralanması mümkündür:

  • Tekrarlayan kulak enfeksiyonları, sinüs enfeksiyonları ve boğaz ağrısı,
  • Birkaç günden uzun süren bir kulak enfeksiyonu semptomları,
  • Şiddetli kulak, burun veya boğaz ağrısı,
  • İşitme, konuşma veya yutma sorunları,
  • Horlama ya da uyanıkken hırıltılı nefes,
  • Konuşma becerisinde gerilik.

Çocuklarda kulak, burun ve boğaz sorunları tek bir alanın uzmanlığına girer. Bu sınıflamanın temel nedeni biyolojiktir. Kulak, burun ve boğaz birbirine anatomik olarak bağlıdır. Bu bağlantıların sağlığı ve organların fonksiyonlarının sorunsuz devam etmesi nefes almaya, koklamaya, tatmaya ve işitmeye yardımcı olur.

Pediatrik KBB Tedavileri

Pediatrik KBB tedavileri son derece geniş bir nitelik taşır. Bademcik ve geniz eti sorunları, orta kulak enfeksiyonları, doğumsal ya da kazanılmış işitme kayıpları, dış kulak yolu doğumsal anomalileri, sinüzitler, çocukluk döneminde görülen tümörler, larinks ve trakea anomalileri gibi bir dizi sorunun tedavisi pediatrik KBB alanına girer.

En sık uygulanan pediatrik KBB tedavilerinin şu şekilde sıralanması mümkündür:

Orta Kulak İltihabı: Otitis Media olarak da adlandırılan orta kulak iltihabı çocukluk çağında en sık karşılaşılan KBB hastalıklarının başında gelir. Gerek bağışıklık sisteminin zayıflığı gerekse üst solunum yolu enfeksiyonunun sık görülmesi durumunda görülme sıklığı artan orta kulak iltihabı baş ağrısı, kulak ağrısı, yüksek ateş gibi farklı şikayetlere neden olabilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde bağışıklık sisteminin giderek zayıflamasına, kulak zarının arkasında sıvı birikmesine, işitme sorunlarına ve menenjit gibi rahatsızlıklara neden olabilen orta kulak iltihabı akut ve kronik olarak ortaya çıkabilir. Belirtilerin dikkate alınmaması ve tedavi süreçlerinin geciktirilmemesi gerekir.

İşitme Kayıpları: Çevresel etkileşimde çok önemli olan işitme duyusu, doğuştan ya da sonraki süreçte yaşanan sağlık sorunları nedeniyle kısmen ya da tamamen kaybedilebilir. İşitme kayıpları iç kulak gelişim bozukluklarından, genetik faktörlerden, enfeksiyonlardan, düşük doğum ağırlığından, prematüre doğumdan, aşırı gürültüye maruz kalınmasından ya da travmalardan kaynaklanabilir. Ortaya çıkan işitme kaybının tedavisinde ilaç, cerrahi gibi tedavi yöntemlerine başvurulması mümkündür. Doğumsal işitme kayıplarının kesin bir tedavisi bulunmasa da kişiye özel planlanan tedavi süreçleri ile yaşam kalitesi, konuşma sorunları ve sosyal etkileşim becerisi iyileştirilebilir.

Sinüzit: Virüsler, bakteriler ve alerjiler nedeniyle ortaya çıkabilen sinüzit, akut ya da kronik olarak görülebilir. Bir yılda dört kereden fazla akut kronik görülmesi sinüzitin kronikleştiğinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilir. Burun yapısındaki anomaliler, burna yabancı madde kaçması, dudak damar yarıkları ve gastroözofageal reflü hastalığı çocuklarda sinüzit riskini artırabilir. Geceleri devam eden öksürük, burun akıntısı ve göz çevresinde şişkinlik ile karakterize sinüzit tedavi edilmediğinde kronik faranjit, menenjit ve göz çevresi enfeksiyonu gibi riskli sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Sinüzit belirtileri yaşayan çocukların pediatrik KBB uzmanları tarafından değerlendirilmesi gerekir.

Geniz Eti Akıntısı: Çocuklarda geniz akıntısı sıklıkla karşılaşılan ve pediatrik KBB alanına giren bir sağlık sorunudur. Boğazda kaşıntı, öksürük, boğaz ağrısı, balgam oluşumu, baş ağrısı gibi şikayetlere neden olabilen geniz akıntısı alerjik reaksiyonlardan da sinüzitten de kaynaklı olabilir. Geniz eti bazı çocuklarda horlamaya, iltihaba ve konuşma bozukluklarına yol açabilir. Bu durumda ameliyat söz konusu olabilir. Geniz eti ameliyatı yaklaşık 20 dakikada tamamlanmaktadır. Aynı gün taburcu olunabilir.

Çocuklarda sıklıkla bademcik ameliyatı da gündeme gelebilmektedir. Bademciklerin alınması için gelişmiş tıbbi teknolojilerden yararlanılması ve thermal welding yönteminin kullanılması mümkündür. Bademcik ameliyatı da pediatrik KBB alanında yer alan, sıklıkla başvurulan tedavilerdendir.

Aşağıdaki formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak online randevu oluşturabilirsiniz.