Blog
İşitme Kaybı
MD Ent Istanbul

İşitme Kaybı Nedir? İşitme Kaybı Dereceleri Nelerdir?

İşitme kaybı, işitme duyusunun bir şekilde etkilenmesi veya bozulması sonucu, işitme kapasitesinin azalmasıdır. İşitme kaybı birçok nedene bağlı olabilir ve kalıcı veya geçici olabilir. İşitme kaybının derecesi, işitme kaybının şiddeti ile belirlenir. İşitme kaybı dereceleri genellikle hafif, orta, şiddetli ve çok şiddetli olarak sınıflandırılır.

 1. Hafif İşitme Kaybı: Konuşma seslerinin 25-40 desibellik aralıkta olduğu düzeylerde duyulmamasıdır. Konuşma sesleri arasındaki farkları anlamada zorluk çekilebilir.
 2. Orta İşitme Kaybı: Konuşma seslerinin 40-60 desibellik aralıkta olduğu düzeylerde duyulmamasıdır. Konuşmaların anlaşılması zorlaşır ve yüksek sesle konuşmaya ihtiyaç duyulabilir.
 3. Şiddetli İşitme Kaybı: Konuşma seslerinin 60-80 desibellik aralıkta olduğu düzeylerde duyulmamasıdır. Konuşmalar anlaşılmaz hale gelir ve işitme cihazlarına ihtiyaç duyulabilir.
 4. Çok Şiddetli İşitme Kaybı: Konuşma seslerinin 80 desibellikten yüksek olduğu düzeylerde duyulmamasıdır. İşitme cihazları yetersiz kalabilir ve iletişim güçleşebilir.

İşitme kaybı, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve işitme kaybı olan bireylerin tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve profesyonel yardım almaları önemlidir.

İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

İşitme kaybının belirtileri, işitme kaybının derecesine ve nedenine göre değişebilir. Ancak genel olarak işitme kaybı belirtileri şunlar olabilir:

 • Konuşmaların veya diğer seslerin net olarak duyulamaması.
 • Yüksek sesle konuşmaya ihtiyaç duyma veya başkalarının konuşmalarını sürekli olarak tekrarlama gereksinimi.
 • Telefonda konuşma sırasında zorluk çekme.
 • İnsanlar arasındaki konuşmaların karmaşık veya karışık olması.
 • Çevresel seslerin, özellikle de yoğun veya yüksek sesli ortamlarda duyulamaması.
 • İşitme kaybına bağlı olarak sosyal izolasyon, anksiyete veya depresyon belirtileri gösterme.
 • Kulakta çınlama veya uğultu hissi.
 • Baş dönmesi veya denge sorunları.
 • İşitme kaybı nedeniyle sınıf veya iş performansında azalma.

İşitme kaybı belirtileri farklılık gösterebilir ve belirtiler genellikle yavaşça gelişir, bu nedenle bazı kişiler işitme kaybı belirtilerini fark etmekte zorlanabilirler.

İşitme Kaybı Nedenleri Nelerdir?

İşitme kaybı, birçok farklı nedenle oluşabilir. İşitme kaybına neden olan faktörler arasında şunlar yer alabilir:

 • Yaşlanma: Yaşlanma süreciyle birlikte işitme kaybı sıklığı artar. Bu, işitme sinirlerinin zamanla zayıflaması nedeniyle olabilir.
 • Genetik faktörler: Bazı işitme kaybı türleri, genetik faktörlere bağlı olabilir.
 • İlaçlar: Bazı ilaçlar, işitme kaybına neden olabilir. Özellikle aminoglikozid adı verilen antibiyotikler, işitme kaybına neden olabilen güçlü bir etkiye sahiptir.
 • Gürültü: Sürekli veya yüksek düzeyde gürültüye maruz kalmak, işitme kaybına neden olabilir.
 • Enfeksiyonlar: Kulak enfeksiyonları, menenjit veya kızamıkçık gibi enfeksiyonlar, işitme kaybına neden olabilir.
 • Yaralanmalar: Kafaya veya kulaklara yönelik darbeler, işitme kaybına neden olabilir.
 • Tümörler: İşitme sinirine veya kulaklara bağlı tümörler, işitme kaybına neden olabilir.
 • İşitme yolundaki diğer problemler: Kulak zarı yırtılması, kulakta biriken sıvı veya kulakta kireçlenme, işitme kaybına neden olabilir.
 • Anomaliler: İşitme kaybına neden olan doğumsal kulak anomalileri gibi bazı durumlar vardır.

İşitme kaybına neden olan birçok faktör vardır ve bu faktörler işitme kaybının derecesi ve türüne bağlı olarak değişebilir. İşitme kaybı yaşayan bireyler, işitme kaybının nedeni hakkında bilgi sahibi olmak ve işitme sağlıklarını korumak için önleyici önlemler almak için bir işitme uzmanı veya doktor ile görüşmelidirler.

İşitme Kaybı Çeşitleri

İşitme kaybı, farklı tiplerde olabilir ve her türün farklı tedavi yöntemleri vardır. İşitme kaybının üç temel türü vardır:

İç kulak kaybı: İç kulakta meydana gelen hasar nedeniyle oluşur. İç kulak kaybı genellikle işitme siniri kaynaklıdır ve genellikle kalıcıdır. İç kulak kaybı, yüksek frekanslı seslerin duyulmasını zorlaştırır ve konuşmaların anlaşılmasını etkiler.

Orta kulak kaybı: Orta kulaktaki sorunlardan kaynaklanır. Orta kulak kaybı, genellikle kulakta bir tıkanıklık nedeniyle veya kulak enfeksiyonu nedeniyle ortaya çıkar. Orta kulak kaybı genellikle geçicidir, ancak daha ciddi durumlarda kalıcı olabilir.

İletken işitme kaybı: İletken işitme kaybı, sesin kulaktan beyne iletilmesini engelleyen bir tıkanıklık nedeniyle oluşur. İletken işitme kaybı, kulak kirinin birikmesi veya kulak zarı yırtıkları gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Ayrıca, karma işitme kaybı da mevcuttur, bu da iç kulak, orta kulak ve iletim yolunun bir kombinasyonundan kaynaklanır. İşitme kaybının türüne ve derecesine bağlı olarak, işitme cihazları, cerrahi müdahale, implantlar veya diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.

İşitme Kaybı Tanısı Nasıl Konulur?

İşitme kaybı tanısı, işitme testleri ile konulur. İşitme testleri, işitme kaybının derecesini ve türünü belirlemeye yardımcı olur. İşitme testleri, işitme sağlığı uzmanı veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılır. İşitme testleri, genellikle kulaklık veya kulak içi hoparlörler kullanılarak gerçekleştirilir. İşitme testleri arasında şunlar yer alabilir:

Hava yolu testi: Bu test, kulaklık veya kulak içi hoparlörler kullanılarak yapılır ve kişinin hangi ses seviyelerinde işitebildiğini belirler.

Kemiğe yönelik test: Bu test, bir çene bandı veya başlık kullanılarak yapılır ve işitme siniri kaynaklı işitme kaybını belirler.

Konuşma tanıma testi: Bu test, bir kişinin konuşmaları anlama yeteneğini belirler.

Tinnitüs değerlendirme testi: Bu test, kulakta çınlama, uğultu veya diğer seslerin varlığını belirler.

Timpanometri: Bu test, kulak zarı ve orta kulak hakkında bilgi sağlar.

İşitme testleri, işitme sağlığı uzmanı veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından yürütülen kapsamlı bir değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. İşitme testleri, işitme kaybının derecesini ve türünü belirlemenin yanı sıra, hangi tedavi seçeneklerinin uygun olduğunu belirlemeye de yardımcı olur.

Ani İşitme Kaybı Nedenleri Nelerdir?

Ani işitme kaybı, birkaç saat veya birkaç gün içinde ortaya çıkan ani bir işitme kaybıdır. Ani işitme kaybı nedeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat enfeksiyonlar, iç kulak problemleri, kafa travmaları, bazı ilaçlar özellikle kemoterapi ilaçları, kan dolaşımı problemleri, otoskleroz adı verilen kulak kemiklerinde ani büyüme görülmesi durumu ve stres gibi nedenlerden kaynaklı işitme kaybı oluşabilir.

Ani işitme kaybı, tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir ve mümkün olan en kısa sürede tedavi edilmesi gereklidir.

İşitme Kaybı Tedavisi Nasıl Yapılır?

İşitme kaybı tedavisi, işitme kaybının nedenine ve derecesine bağlıdır. İşitme kaybı tedavisi şunları içerebilir:

 • İşitme cihazları: İşitme cihazları, işitme kaybının hafif veya orta dereceli olduğu durumlarda kullanılır. İşitme cihazları, kulak içindeki işitme sinirleri tarafından alınan sinyalleri güçlendirmek ve kişinin daha iyi işitmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
 • Koklear implantlar: Ağır işitme kaybı olan kişiler için koklear implantlar bir seçenek olabilir. Bu implantlar, işitme sinirinin doğrudan uyarılmasını sağlamak için kulak içine yerleştirilir.
 • İlaç tedavisi: İşitme kaybının nedeni enfeksiyon veya iltihaplanma gibi bir durumsa, ilaç tedavisi önerilebilir.
 • Cerrahi müdahale: İşitme kaybının nedeni, işitme kemiğindeki bir sorun veya tümör gibi bir durumsa, cerrahi müdahale gerekli olabilir.
 • İşitme eğitimi: İşitme kaybı olan kişiler, işitme eğitimi alarak konuşmayı daha iyi anlama, konuşma becerilerini geliştirme ve işitme cihazlarını daha iyi kullanma becerilerini geliştirebilirler.
 • Koruyucu önlemler: İşitme kaybının nedeni gürültü kirliliği veya işyerindeki gürültülü ortamlar gibi dış faktörlere bağlıysa, koruyucu önlemler alınabilir. Bu önlemler arasında kulaklık veya kulak tıkaçları kullanmak, gürültü seviyelerini azaltmak veya işyeri düzenlemeleri yapmak yer alabilir.

İşitme kaybı tedavisi, işitme sağlığı uzmanı veya kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılır.

Kulakta Duymama Ameliyatı

Kulak duymama ameliyatı, işitme kaybının nedeniyle işitme kemikçiklerinde hasar veya bozulma olduğunda yapılan bir cerrahi müdahaledir. Bu ameliyat, işitme kemikçiklerindeki hasarı düzeltmeyi amaçlar.

Ameliyat sırasında, işitme kemikçikleri yerlerine takılır veya hasarlı kemikçikler tamamen çıkarılıp, yapay kemikçikler yerleştirilir. Bu işlem, kulak zarına erişmek için kulak kepçesi ve kulak kanalı boyunca yapılan bir kesiden gerçekleştirilir. Ameliyat genellikle genel anestezi altında yapılır ve hastanede birkaç gün kalınması gerekebilir.

Kulak duymama ameliyatı, çok zor olmayan bir işlemdir, ancak herhangi bir ameliyat gibi riskleri vardır. Bu riskler arasında enfeksiyon, kanama, işitme kaybı, denge sorunları ve kulak zarı yırtılması bulunabilir.

Kulak duymama ameliyatı, kulak kemikçiklerinde hasar veya bozulma olduğunda yapılabilir, ancak işitme kaybının diğer nedenleri için diğer tedavi seçenekleri de bulunmaktadır. İşitme kaybının nedenine bağlı olarak, işitme cihazları, koklear implantlar veya ilaç tedavisi gibi diğer tedaviler kullanılabilir. Kulak duymama ameliyatı, işitme kaybının nedenine ve derecesine bağlı olarak kulak burun boğaz uzmanı tarafından önerilebilir.

İşitme Kaybına Karşı Alınabilecek Önlemler Nelerdir?

Kulakları yüksek ses seviyelerine maruz bırakmaktan kaçınmak: Konserler, kulaklıklar ve motorlu araçlar gibi yüksek ses seviyelerine maruz kalmak, işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, kulakların yüksek ses seviyelerine maruz kalması önlenmelidir.

İş yerinde işitme koruyucu cihazlar kullanmak: Gürültülü bir işte çalışıyorsanız, işitme koruyucu cihazlar kullanmak işitme kaybını önleyebilir. İşitme koruyucu kulaklıklar veya kulak tıkaçları işitme kaybını önlemek için etkili bir yöntemdir.

Sigara içmemek: Sigara içmek, işitme kaybına neden olabilecek çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, sigara içmemek işitme kaybı riskini azaltabilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek: Sağlıklı bir yaşam tarzı, işitme kaybı riskini azaltabilir. Bu, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı bir diyet uygulamak ve stresten uzak durmak gibi faktörleri içerir.

Kulak enfeksiyonlarını önlemek: Kulak enfeksiyonları, işitme kaybına neden olabilir. Bu nedenle, kulak hijyenine dikkat etmek, yüzme sırasında kulak tıkaçları kullanmak ve kulak zarının yırtılmasını önlemek için kulak çubuğu kullanmamak gibi önlemler almak önemlidir.

İşitme testleri yaptırmak: İşitme kaybı erken aşamalarda tespit edildiğinde, daha hızlı ve etkili bir tedavi sağlanabilir. Bu nedenle, düzenli olarak işitme testleri yaptırmak önemlidir.

Bu önlemler, işitme kaybını önlemek veya azaltmak için atılabilecek adımlardır. Ancak, bazı işitme kaybı türleri genetik faktörler veya yaşlanma gibi nedenlerden kaynaklanır ve önlenemezler. Bu nedenle, işitme kaybı yaşayan kişilerin işitme sağlıkları hakkında bilgi edinmeleri, doktorlarıyla düzenli olarak kontrol yapmaları ve uygun tedavi yöntemlerini seçmeleri önemlidir.

Yeni Doğan Bebeklerde İşitme Kaybı Oluşturabilecek Risk Faktörleri Nelerdir?

Yeni doğan bebeklerde işitme kaybı oluşmasına neden olabilecek risk faktörleri şunlardır:

 1. Ailede işitme kaybı öyküsü: Ailede işitme kaybı olan bir kişinin varlığı, bebeğin de işitme kaybı riskini artırır.
 2. Prematüre doğum: Daha önce doğum yapanlara göre daha düşük doğum ağırlığına ve daha erken doğuma sahip bebeklerde işitme kaybı riski daha yüksektir.
 3. Gebelik dönemi enfeksiyonları: Gebelik sırasında annenin geçirdiği enfeksiyonlar, bebeğin işitme kaybı riskini artırabilir.
 4. Otoimmün hastalıklar: Annenin otoimmün hastalıkları, bebeğin işitme kaybı riskini artırabilir.
 5. Kullanılan ilaçlar: Hamilelik sırasında kullanılan bazı ilaçlar, bebeğin işitme kaybı riskini artırabilir.
 6. Doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar: Bebeğin işitme kaybı riskini artıran doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar arasında, oksijen yetersizliği ve doğumda zorlanma yer alır

Genç Yaşta İşitme Kaybına Sebep Olan Etmenler Nelerdir? 

Genç yaşta işitme kaybına sebep olan etmenler,  yüksek sesle müzik dinlemek, gürültülü çalışma ortamlarında çalışmak, uzun süreli kulaklık kullanımı, kulak enfeksiyonları ve bazı ilaçların yan etkileri gibi sıralanabilir.

Sol Kulakta Neden İşitme Kaybı Olur?

Sol kulakta işitme kaybı birçok farklı nedenle oluşabilir. Bunlar arasında kulak enfeksiyonları, kulak zarı perforasyonu, işitme siniri hasarı, yaşlanma, gürültüye maruz kalma veya kulak travması gibi faktörler yer alabilir. İşitme kaybının nedeni kesin olarak belirlenmek için bir uzman tarafından değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Tek Kulakta İşitme Kaybı Neden Olur? Tedavi Edilebilir mi? 

Tek kulakta işitme kaybı, kulak içi veya işitme siniri hasarı, kulak enfeksiyonları, kulak zarı problemleri, gürültüye maruz kalma veya bazı ilaçların yan etkileri gibi birçok farklı nedenle oluşabilir. Tedavi edilebilir olup olmadığı, işitme kaybının nedenine bağlıdır. Bazı durumlarda ilaçlar veya ameliyatlarla tedavi edilebilen işitme kayıpları olabilirken, bazı durumlarda ise işitme cihazı veya koklear implant kullanımı gibi yöntemlerle tedavi edilebilir. İşitme kaybının nedeni kesin olarak saptanıp  uygun tedavi yöntemi belirlenmeden önce tedavinin mümkün olup olmadığını söylemek zordur.

Hafif İşitme Kaybı Nasıl Düzelir? 

Hafif işitme kaybı, bazı durumlarda kulak enfeksiyonlarının tedavisi veya bazı ilaçların değiştirilmesi gibi basit çözümlerle düzeltilebilir. Ancak, işitme kaybının nedeni daha ciddi ise, işitme cihazları veya koklear implantlar gibi cihazlar kullanılarak tedavi edilebilir. Hafif işitme kaybı olan kişilerin, işitme kaybının nedenini belirlemek ve uygun tedavi yöntemini belirlemek için bir kulak burun boğaz uzmanına danışmaları önemlidir.

İşitme Kaybı Önemli Bir Sorun mudur?

Evet, işitme kaybı önemli bir sağlık sorunudur çünkü işitme kaybı, insanların günlük hayatını olumsuz etkileyebilir ve iletişim, eğitim ve sosyal aktivitelerde zorluklar yaratabilir. İşitme kaybı, kişinin psikolojik sağlığı üzerinde de olumsuz bir etki yapabilir ve depresyon, sosyal izolasyon ve anksiyete gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca işitme kaybı, bazı durumlarda altta yatan ciddi bir sağlık sorununun belirtisi olabilir. 

Kulaklıkla Müzik Dinlemek İşitme Kaybına Sebep Oluyor mu?

Eğer kulaklıkla müzik dinlemek yüksek sesle yapılıyorsa, işitme kaybına sebep olabilir. Uzun süre ve yüksek sesle kulaklık kullanmak, kulak içindeki işitme sinirlerinde hasar oluşmasına ve işitme kaybına yol açabilir. Ayrıca, kulaklık kullanımının işitme kaybına neden olma riski, kulaklık kalitesine, kullanılan müzik cihazına, dinleme süresine ve kulaklıkla dinleme sıklığına bağlı olarak değişebilir. Kulaklıkla müzik dinlemekten kaçınmak veya müziği daha düşük bir ses seviyesinde dinlemek, işitme kaybı riskini azaltabilir.

Uyku Apnesi Nedir? Uyku Apnesinin İşitme Kaybıyla Ne İlgisi Var?

Uyku apnesi, uykuda solunumun geçici olarak durması veya ciddi şekilde azalmasıdır. Bu durum, uyku sırasında hava akışının kesilmesine veya azalmasına neden olan üst solunum yolu darlığı veya tıkanıklığından kaynaklanır. Uyku apnesi, yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve diyabet gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi işitme kaybına da sebep olabilir. Uyku apnesi ile işitme kaybı arasındaki ilişki, özellikle obstrüktif uyku apnesi (OSA) için araştırılmıştır. OSA, üst solunum yolu kaslarının gevşemesi ve daralması nedeniyle hava akışının kesilmesine veya azalmasına neden olur. Bu durum, uykuda solunum durmasına yol açabilir ve bu da işitme kaybına neden olabilir. Uyku apnesi olan kişilerin, işitme kaybı gibi diğer sağlık sorunlarına da yol açabileceğinden, uyku apnesi teşhisi konmuş kişilerin bir doktora başvurarak işitme testi yaptırması önerilir.

Demir ve Mineral Eksikliği İşitme Kaybına Yol Açar mı?

Demir ve mineral eksikliği, işitme kaybına neden olabilecek çeşitli faktörleri tetikleyebilir. Demir eksikliği, işitme kaybına yol açabilen anemiye (kansızlık) neden olabilir. Kansızlık, vücudun dokularına yeterince oksijen taşıyamadığı için işitme sinirleri de dahil olmak üzere tüm vücut için sorunlar yaratabilir. Ayrıca, bazı minerallerin eksikliği de işitme kaybına neden olabilir. Özellikle, magnezyum eksikliği işitme kaybına bağlanmıştır. Magnezyum, işitme sinirleri ve iç kulakta işitme işlevini etkileyen hücrelerin sağlığı için önemlidir. Bununla birlikte, demir ve mineral eksikliğinin işitme kaybına yol açması doğrudan bir sebep değildir ve bu eksikliklerin diğer sağlık sorunlarına da neden olabileceği unutulmamalıdır.

%30 Duymamak Ya Da %40 Duymamak Ne Anlama Gelir?

%30 duymamak ya da %40 duymamak ifadesi, işitme kaybının derecesini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu derecelendirme, işitme testi sonuçlarına göre belirlenir. %30 işitme kaybı olan bir kişi, normal bir işitme seviyesine sahip bir kişiye göre daha az duyar. Bu, konuşma ve diğer sesleri anlama, işitme engelli insanların yaptığı gibi, zorlaştırabilir, ancak bazı sesler hala duyulabilir. %40 işitme kaybı olan bir kişi, daha da az işitme seviyesine sahiptir ve konuşmaları anlamak daha da zorlaşabilir. Bu kişiler genellikle güçlü seslere tepki verir, ancak konuşma sesleri gibi daha düşük frekanslı sesleri duymakta zorlanabilirler. Ancak işitme kaybının etkisi kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, işitme kaybı derecelerinin kişisel bir değerlendirme yapmak için yeterli olmadığı unutulmamalıdır.

Covid-19 İşitme Kaybına Yol Açar mı?

Covid-19, nadir vakalarda işitme kaybına neden olabilir. Covid-19'un bazı hastalarda işitme kaybına neden olduğu bildirilmiştir, ancak bu durum nadir görülen bir komplikasyondur. Covid-19, işitme kaybının daha yaygın nedenleri arasında yer almaz. Bununla birlikte, Covid-19 gibi enfeksiyonlar, işitme sağlığını etkileyebilecek yan etkilere neden olabilir. Özellikle yoğun bakımda tedavi gören hastaların işitme sağlığı açısından risk altında olabileceği düşünülmektedir.

Erişkinlerde İşitme Kaybı Neden Olur? Nasıl Tedavi Edilir?

Erişkinlerde işitme kaybının nedenleri, yaşlanma, gürültüye maruz kalma, bazı ilaçların yan etkileri, enfeksiyonlar, travma, tümörler, kalıtsal faktörler ve diğer tıbbi durumlar gibi çeşitli faktörler olabilir. İşitme kaybı, işitme cihazları, koklear implantlar, cerrahi müdahaleler veya rehabilitasyon programları gibi farklı tedavi seçenekleriyle yönetilebilir. Tedavi seçeneği, işitme kaybının derecesi, tipi, yaş ve hastanın kişisel tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. İşitme kaybı belirtileri fark edildiğinde, bir uzmana başvurmak önemlidir.

Aşağıdaki formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak online randevu oluşturabilirsiniz.